Posel boží ~ Ti, co vládnou

2.2 Rasy ve světě Telenoru:

V e světě Telenoru se pohybuje mnoho různých bytostí. Podle legend mají všechny rasy společné předky. Během staletí samozřejmě některé rasy zanikly či vymřely, některé vznikly, některé se ztratily beze stopy. Ale některé jsou vidět na každém kroku. Zde budou popsány jen ty běžné. Každý hráč si samozřejmě může vybrat, za kterou rasu bude chtít hrát. Ale počet příslušníků některých ras bude omezen. Potom platí pravidlo kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Lidé:
Nejčastější rasa ve světě Posla božího. Jejich vzhled je hodně podobný tomu jaký vídáte v běžném životě. Jsou zhruba 160 - 180 cm vysocí a běžně se dožívají kolem 50 let. Ale v tomto věku jsou už považováni za staré.

Fey:
Jsou jednou z nejstarších ras v tomto světě. Jsou menší postavy (největší tak kolem 150 cm), mají křehčí konstituci těla, takže mohou být snáze zraněni či zabyti. Někdy se zdá, že jsou téměř průhlední. Svoji slabší postavu si ale vynahrazují lepší myslí. Dovedou si zapamatovat více věcí a mají větší talent pro magii. Dožívají se vysokého věku, až 100 let. V posledních desetiletích se ale potýkají s neplodností.

KrarK:
Jsou z mladších ras v tomto světě. Mezi ostatními rasami jsou známi jako Kočičáci. A to proto, že je to vlastně kočičí lid. Mají velké tělo, běžně přes 2 metry, mají dlouhý (cca 1 - 1,5m dlouhý) ocas. Jsou velmi obratní. Žijí, či alespoň žili v matriarchální společnosti. Sdružují se do smeček, kde vládne nejstarší samice a její druh. Mladší jedinci jsou místy vídáni jako samotáři, kteří hledají novou smečku, popř. si ji chtějí založit. Průměrně se dožívají něco kolem 20 až 25 let. Jejich nevýhodou je právě jejich krátký život. To je ale zase vynahrazeno větší porodností. Ale ne všechny děti se dožijí dospělosti. Po událostech, které se odehrály před 100 léty odešly někam přes poušt. Od té doby je nikdo neviděl.

Warrowani:
Jedná se o jednu z nejmladších ras v tomto světě. Je to malá rasa, dorůstá běžně jen něco málo pod 1,5 metru. Žijí zhruba stejně dlouho jako Fey, takže něco kolem 80 až 100 let. Jsou to dobří obchodníci a řemeslníci. Mají rádi poklidný způsob života, jen málokterý z nich se stává bojovníkem. Mají nadání také na alchymistické vědy. Žijí v rodinách a staví si téměř nedobytné domy, někdy to jsou téměř pevnosti. Také se stává jen málokdy, že je na veřejnosti vidět Warrowanka. A pokud přeci jen vyjde ven, mívá zahalený obličej, často z ní bývají vidět pouze oči. Říká se, že Warrowani mívají často i několik žen a že podle počtu žen se dá poznat velikost jejich majetku.

Zlobři:
Jsou o něco mladší rasou než Fey. Jsou také jejich pravým opakem. Jejich tělo je robustní, velké (kolem 2 metrů) a silné. To je ale vynahrazeno jejich mentální úrovní. Dokonce i ti nejchytřejší z nich jsou schopni si pamatovat pouze malý počet slov, i pro použití v běžném životě. Žijí většinou samotářsky, popř. se na krátkou dobu spojí pro nějaký důležitější úkol, či pro plození potomstva. Děti vychovává většinou muž, protože žena zhruba v 50% umírá při porodu. Dožívají se vysokého věku, někdy až 200 let.

V e světě také přebývají či přebývaly některé další rasy a bytosti. Několik málo z nich je natolik významných, že stojí za zmínění. Ale není nijak jasné, že se tyto rasy ještě budou ve světě vyskytovat.

Feylamie:
Feylamie jsou úplně první rasou tohoto světa. Položili základy všem vědám a oborům, které si dokážeme vybavit. Byli velice inteligentní a na vrcholu jejich slávy byl každý z nich téměř nesmrtelný. Mezi moudrými tohoto světa se říká, že všechny další rasy, které se na tomto světě objevili jsou pouze jejich potomky. Také se říká, že před pár tisíciletími, v dobách, kdy všechny další rasy byly ještě v plenkách, náhle zmizeli. Zkrátka najednou přes noc nezbyl v tomto světě jediný z Feylamie. Zmizeli a zanechali zde veškerý svůj majetek. V legendách se říká, že byli objeveny i teplé pokrmy, které již nikdy nikdo nedojedl. Ale říká se také, že místy se znenadání některý z Feylamie objeví.

Elfové:
Před dávnou dobou v tomto světě přebývala i rasa Elfů. Ale doby, kdy se tímto světem procházeli, jsou dávno pryč. Poslední Elf, který byl viděn v Edeu, zemřel při Dni vlků. Zda vůbec ještě někde žije představitel této rasy není známo.

Démoni a bytosti Astrálu:
Do světa mohou portálem nebo rituálem přijít ještě jiné bytosti. Bytosti, které nejsou původem z tohoto světa. Bytosti Astrálu. Nejznámější z těchto bytostí byli Bezejmenní (neboli Démoni), či Eelini. Nikdy se nestalo, že by byli ve světě Telenoru přítomny dvě stejné bytosti Astrálu.

Skřítci a bytosti světa:
Mnoho vědců říká, že skřítci jsou vlastně bytosti Astrálu. Ale existuje i mnoho takových, kteří tvrdí, že jsou to bytosti spojené s tímto světem. Za celou dobu, kdy se zapisují kroniky, se na světě objevili jen dvě tyto bytosti. Zda se opět objeví, či zda někde přebývají, není známo.
Mezi bytosti světa se ještě počítá Sderjahi, které představuje podsatu magie; stromovci, magií probuzené stromy a další.


Copyright © 2004-2008 - code Mealtiner 2008 - designe Mealtiner & Ytriag 2006