Posel boží ~ Ti, co vládnou

2.3 Historie Telenoru:

Historie světa:

N a počátku nebylo nic. Pak se objevil svět. A společně se světem se objevili Feylamie. Byly to první živé bytosti na tomto světě. To oni dali světu jméno Telenor, protože v něm viděli to, čím ve skutečnosti byl. Celé následují věky Feylamie trávili na tomto světě. Spravovali jej. A zkrášlovali. Zapisovali jeho dějiny. Ale cosi je nutilo udělat ještě něco víc.

L éta, ba věky, plynuly a Feylamie se ztratili. Nikdo dnes už neví kam. Jen někteří tuší. Místo nich se ale objevilo mnoho nových bytostí. Některé vymřely, některé se teprve objevují. Ale říká se, že každá myslící bytost na tomto světě v sobě má alespoň trochu z krve Feylamie.

S těmito novými bytostmi se začali objevovat první bohové. Bohové, kteří tu dříve nebyli. Dlouhé věky byl klid a mír, bohové i bytosti tohoto světa spolu poklidně spolupracovali. Pak se ale někteří bohové, nebo možná lidé, rozhodli ovládnout svět, a ostatní si podrobit. Tak započal konflikt, který vlastně nikdy pořádně neskončil. Mnoho staletí se vedly jen s malými přestávkami boje. Až jednou přeci jen došlo k rozhodující bitvě. Do ní ale nebyli povoláni jen lidé, ale i Poslové samotných bohů. To oni tuto válku rozhodli. Vyhrál Jeden Bůh, jak se mu nakonec začalo říkat. Všichni se museli podrobit jeho vládě a vládě jeho církve. Ale i tak opět zavládl na světě klid a mír.

P o mnoho staletí plynuly dějiny v poklidu. Až jednou se opět objevily zvěsti, že se vrací Poslové a s nimi i staří bohové. Zpočátku to bylo nenápadně, ale čím dál víc se začalo projevovat, že s uplynulými věky se moc starých bohů vůbec nevytratila a teď si chtějí vzít to, co jim patří. Boje začaly nanovo. Tentokrát v klidu, pěkně politicky. Ale i ty nakonec přerostly v občanskou válku. Staré pořádky byly svrženy a ve světě zavládl neklid a nepokoj. Byly převráceny i samotné základy chodu světa. Některé principy byly nahrazeny jinými, některé národy se ztratily, jiné objevily. Několik let vládl ve světě chaos a nepořádek. Množily se zbojnické bandy i dobrodruzi, kteří s nimi bojovali. Trvalo to pět let, než se vše aspoň trochu uklidnilo.

T ento klid měl být již definitivní. Obyvatelé světa se totiž rozhodli staré bohy zavrhnout. A tak se i stalo. Od té doby panuje ve světě klid. Někdo by ale řekl, že až zlověstný klid. I když lidé a mnoho dalších národů bohy zavrhlo, někteří tak neučinili. Proto i teď, v dobách klidu a pořádku, se může stát, že se bohové opět objeví. Ale nebude to náhle. Hezky krůček za krůčkem tak, aby si lidé, Fey, Krark, zlobři a všichni obyvatelé Telenoru opět na jejich přítomnost zvykli. A první krůčky už možná byly udělány.


Copyright © 2004-2008 - code Mealtiner 2008 - designe Mealtiner & Ytriag 2006