Posel boží ~ Ti, co vládnou

4.2 Registrace

P okud se vám náš LARP líbí a chtěli byste přijet, vyplňte prosím registrační formulář.
Můžete sice přijet i bez registrace, ale v tomto případě se připravte na vyšší registrační poplatek (250Kč) a hlavně omezený výběr ras a dovedností.
Prosíme vás, abyste formulář vyplnili pokud možno pravdivě. Především jméno, věk a e-mail, který je důležitý, protože průběžně posíláme hromadné informační e-maily.
Jak již bylo řečeno, počet hráčů je pro některé rasy omezený a platí zásada kdo dřív přijde, ten dřív mele.

D ěkujeme za vaši registraci. Tyto informace nebudeme nijak zneužívat ani je nikomu dále poskytovat. Zde bude zveřejněna jen vaše přezdívka. Vaši Organizátoři.


Vstup do registrace


Registrační poplatek byl stanoven na 200 CZK

Pro členy MoL byl stanoven na 150 CZK

V  případě nižší, nebo naopak vyšší účasti, než je předpokládaná, může být poplatek upraven.

V  minulých letech se nám osvědčilo připravovat jednou denně teplé jídlo. Nebude to nic extra, ale pokud přemluvím své rodiče a budete mít zájem, pokusím se to zajistit i letos. Jednalo o tři teplé obědy. A to ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. Nákup takového množství jídla samozřejmě něco stojí, proto by v případě zájmu byla vybírána i nějaká částka na pokrytí nákladů s vařením.

Cena obědů byla stanovena na 100 CZK


P okud můžete, budeme rádi, kdyby jste mohly registrační poplatek (a případně obědy) zaplatit předem na tento účet:

Komereční banka, č.ú.: 43-771230277/0100

variabilní symbol: 06100808

D o zprávy pro příjemce prosím uveďte vaši přezdívku a skratku Posel boží (nebo PB).
O tom, že platba došla vás budeme neprodleně informovat na email, který jste uvedli v registraci.


Copyright © 2004-2008 - code Mealtiner 2008 - designe Mealtiner & Ytriag 2006