Posel boží ~ Ti, co vládnou

1.3 Příběh

U plynulo 5 let od voleb v Edeu. Uprchlíci se usadili ve starých dolech, Edeu vládnou pevnou rukou kněží Tamira, Fey se (opět) snad doslova vypařili a výprava KrarK je dávno pryč. I když to poslední není přesné, zdá se že se nyní vrací, jen ve stonásobných počtech. Nedaleko Edea je nyní vybudována provizorní dřevěná pevnost, armáda kočičáků táboří v ní i v okolí. V noci se ozývalo vlčí vytí. Během půlnoci zhasli všude všechny plameny, aby po chvíli opět ožili. A hvozd, který se za těch 5 let neskutečně rozšířil, je ještě tišší a tajemnější. Na kraj přicházejí těžké časy, ve kterých se ukáže, kdo vládne a kdo je ovládaný.

A jak že je to tedy konkrétně?

E deum se pod vedením Posla Božího vzpamatovalo, bylo znovu postaveno (lépe, prostorněji, už žádné úzké uličky), získalo nádherný chrám a jasné zákony. Někomu připadají kruté, ale omezily zločinnost, magie nyní neohrožuje život počestných občanů a život se tak mohl dostat do jistých kolejí vedoucích ke krásnému posmrtnému životu v ráji.

U prchlíci se vydali ke Starému městu. Nedaleko vchodu do pozemních chodeb založili a postupně začínají opevňovat své nové město - Nové město. Zákony jsou mírné, vláda se snaží zajistit obecní blaho a obchodovat s okolím. Ale blízké Staré město a nedaleký hvozd jsou zdrojem neustálého neklidu.

H vozd totiž za 5 let zněkolikanásobil svůj rozsah. Je temný, tichý, a kdo do něj vstoupil, ten se již nevrátil. Nikdo nemá odpovědi, co se s ním přesně děje, snad až na Tamirovi kněží.

F ey zmizeli a Alansea byla opuštěná, aby ji nakonec pozřel rostoucí hvozd. Za těch 5 let se objevili mnozí, kteří tvrdili, že někoho z toho národa zahlédli, ale zda se tomu dá věřit, to nikdo neví. Možná oni stojí za šířením hvozdu, nebo naopak se někam schovali. Historie ale říká, že oni se vrátí a opět zasáhnou do dějin.

A KrarK? Kromě velké armády je zde mnoho malých skupin, které se pohybují krajem. Přišli dobývat, nebo se usadit (ale s takovou armádou?)? A proč se zastavili?

P roblémů je mnoho a mají spletité kořeny přes celou společnost. Jak tedy hledat řešení?


Copyright © 2004-2008 - code Mealtiner 2008 - designe Mealtiner & Ytriag 2006